Aanvraag licentie auteursrecht

Vul onderstaand formulier zo gedetailleerd mogelijk in als je toestemming wilt vragen voor het gebruik van Usborne materiaal (voor publicatie, fotokopieën, TV of ander gebruik).

Lees artikel over geluidsopnames  voor toestemming van het online delen van een geluidsopname van een Usborne boek.

Houd er rekening mee dat het tot 4 weken kan duren voor je verzoek wordt behandeld. Als je uit naam van een media- of TV-onderneming dringend toestemming nodig hebt, geef dit dan aan op het formulier.

Aanvraag licentie auteursrecht

(met postcode)

Wat wil je gebruiken?

(Geef alsjeblieft zoveel mogelijk informatie over je project zodat we je verzoek zo snel mogelijk kunnen behandelen (inclusief dringende zaken).
Help ons spam te voorkomen en vink dit aan:

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht of copyright is het exclusieve recht van de auteur op openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn werk. Auteursrecht vervalt 70 jaar na de dood van de maker en daarna is het werk rechtenvrij.

Al het materiaal in Usborne boeken en op deze website valt onder het auteursrecht van Usborne Publishing of de auteur. Voor het reproduceren van materiaal dat door Usborne Publishing Ltd is uitgegeven of gecreëerd, is uitdrukkelijke toestemming nodig.

Kijk voor meer informatie over auteursrecht op Copyright, Designs and Patents Act 1998.

 

 

Soms is het niet nodig is om toestemming te vragen. In deze gevallen is geen sprake van inbreuk op het auteursrecht:

- bij onderzoek en privéstudie

- bij onderwijs of examinering

- bij kritieken, besprekingen en nieuwberichten

- voor visueel gehandicapten

Dit is geen volledige lijst. Voor meer informatie over uitzonderingen waarbij geen toestemming nodig is, kijk op Copyright, Designs and Patents Act 1998.