Ik wil graag online een geluidsopname van een Usborne boek delen

Nu scholen gesloten zijn door de COVID-19 uitbraak geeft Usborne toestemming aan leraren, bibliothecarissen, auteurs en boekverkopers om lezingen van Usborne boeken te maken en te delen en de illustraties te tonen als onderdeel van de opname, onder onderstaande voorwaarden.

Deze toestemming gaat in op 24 maart 2020 en is nu verlengd tot 31 juli 2021, waarna alle opnames moeten worden verwijderd.

Let op – deze toestemming geldt alleen voor gratis opnames en voor auteurs die hun eigen boek voorlezen. Overige mensen die een Usborne boek willen voorlezen en dat opnemen, of iedereen die een bijdrage vraagt voor het bijwonen van een live voorleessessie of opname moet direct contact opnemen met Usborne via het licentieformulier op onze website (Usborne bepaalt aan wie toestemming wordt gegeven).

Voorwaarden voor toestemming

 

  1. Deze toestemming geeft alleen recht op het beschikbaar stellen van een lezing van door Usborne uitgegeven boeken.
  2. Leraren en bibliothecarissen mogen hun lezing beschikbaar stellen in een gesloten groep of op een onderwijsplatform, inclusief een ongeregistreerde YouTube link.
  3. Een live voorleessessie van een Usborne boek mag worden gestreamd op sociale media, zoals YouTube, Facebook Live, Twitter of Instagram. Na het live streaming moet de link direct worden verwijderd om ervoor te zorgen dat deze niet automatisch door het platform wordt bewaard. (Meestal kan dit door onder ‘Live’ op ‘Verwijderen’ te klikken.)
  4. Vermeld voor het voorlezen de titel van het boek, de naam van de auteur en illustrator en dat Usborne toestemming heeft verleend om het boek voor te lezen.
  5. Bij prentenboeken en andere boeken voor jonge lezers kun je in een enkele opname het hele boek lezen en laten zien. Romans en andere boeken met hoofdstukken kun je helemaal voorlezen als je wilt, maar elke opname mag maar een paar hoofdstukken bevatten.
  6. Alle geluidsopnames van boeken moeten voor 31 juli 2021 verwijderd zijn (tenzij deze toestemming door Usborne is verlengd).
  7. Stuur een e-mail naar [email protected] met als onderwerp “Toestemming audio-opname” en geef ons de volgende informatie, elke keer als je live wilt voorlezen of een opname van de lezing wilt maken voor studenten of het algemeen publiek:

      a) Titel van het boek en de naam van de auteur en illustrator

      b) Naam van het platform waar de opname beschikbaar komt en/of wordt bewaard

      c) Datum waarop het voorlezen plaatsvindt of wordt opgenomen

     d) Je locatie (plaats en land), of als je een leraar of bibliothecaris bent, naam en adres van je school of bibliotheek.

Bij het maken en posten van voorleessessies van Usborne boeken word je geacht akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden voor toestemming zoals die hierboven zijn beschreven.